Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2018

Reposted fromFlau Flau viaedhell edhell
7849 e68a 390
Reposted fromdaelmo daelmo vianiemaproblemu niemaproblemu
6023 daaa 390
Reposted fromslodziak slodziak viaMountainGirl MountainGirl
5504 3d7f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaMountainGirl MountainGirl
2871 e483 390
Reposted fromderletzteschrei derletzteschrei viaBBart BBart
5831 b922 390
a bit of both, I'd say 
Reposted fromnazarena nazarena viairmelin irmelin
6124 44f2 390
Reposted fromtereska tereska viamr-absentia mr-absentia
6549 cd3d 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamr-absentia mr-absentia
6156 d2bc 390
Reposted fromverronique verronique viamr-absentia mr-absentia
Reposted fromFlau Flau viaorelh orelh
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka /Laura
Reposted fromkarosia karosia viapoppyseed poppyseed
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viapoppyseed poppyseed
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapoppyseed poppyseed
Pragnąłem ruchu, a nie spokojnie toczącej się egzystencji. Pragnąłem podniety i niebezpieczeństwa, i okazji do poświęcenia się dla miłości. Czułem w sobie nadmiar energii, która nie miała ujścia w naszym spokojnym życiu.
— Lew Tołstoj - Szczęście rodzinne
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viapoppyseed poppyseed
Reposted fromFlau Flau viaorelh orelh

October 03 2018

5300 7095 390
"You are a work of art. Not everyone will understand you, but the ones who do, will never forget about you".
6535 0621 390
Reposted fromursa-major ursa-major viainsanedreamer insanedreamer
5389 83ad 390
Reposted from4777727772 4777727772 viakiks kiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...